מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
יהודה מדהלה


אהוד פיקמן


אליעזר פרקל


אהרון רוזנבוים


שמעון אמיר


שמעון אמיר


שאול לוי


יהודה פלאוט


יהודה פלאוט


יהודה פלאוט


חיים קשטן


אברהם איזמילוב


דן בנקי


אפרים פינגולד


אברהם בראונר


מנחם ריזל


שלמה כהן


ישראל גרופר


אברהם בן ארצי


יוסף אילן


דוד דלית


יוסף אילן


שמעון רלר


מאיר גרינברג


ראובן זנבל


ראובן זנבל


נחמן שטינמן


פריץ מאיר


שמעון רלר


מאיר גרינברג


יוסף אילן


דוד דלית


אפרים זלצר


ישראל לוין


קרל פלאוט


שלמה ליפשיץ


אפרים זלצר


אפרים זלצר


יעקב בר


אברהם סברדלוב


יעקב בר


אברהם סברדלוב


משה אורלוביץ


גרשון לוי


יעקב בר


שאול לוי


אליאס סעאדה


אליהו טרחובסקי


אורי יריץ


גוברא חורי


אלברט יוחנן


אשר בן-עמי


אליהו טרחובסקי


אליאס סעאדה


אליהו טרחובסקי


שאול אפגין


יחיאל ניסלבוים


אורי ויינר


שלום יפת


מאיר אנג'ל


אורי ויינר


שאול אפגין


יחיאל ניסלבוים


שלום יפת


משה לבינזון


מארון שולי


ליאון מילר


מאיר רוזנברג


דב קורניק


הקטור טרוסטינטצקי


ליאון מילר


ליאון מילר


אברהם לוי


אשר שמילוביץ


שבתאי מזרחי


מקס אליצור


פסח סדקוביץ


מקס אליצור


שבתאי מזרחי


אברהם לוי


רודולף מיכלס


מקס אליצור


יהושע דאום


ישראל דאום


יהודה פרנקל


אליעזר ברקו


נפתלי חיים


שמואל שטיינברג


סלח טריף


אברהם פרירה


זרח לובנוב


אליעזר שטראוס


מרדכי גוטמכר


אליעזר ברקו


חיים קוך


יוסף איזרורפר


נפתלי חיים


אליעזר ברקו


יעקב מוסנזון


נפתלי חיים


מרדכי קינרייך


משה ארליך


נחום ורשבסקי


נסים כהן


משה ארליך


שלמה ברודר


מרדכי קינרייך


נחום ורשבסקי


יוסף אפרתי


אריה רוטר


ולטר גולדשמידט


צבי דימנשטיין


סלים עבדול-חי


שלום מויסה


חנינא פינקלשטיין


יוסף דודאי


משה ארליך


אחמד כטיב


יעקב יהושע


אבינעם גליק


אליהו שוחט


זאב לנדאו


שבתאי מזרחי


זאב לנדאו


אדוארד אבישר


אדוארד אבישר


יוסף לוי


אליהו שוחט


אליהו שוחט


יוסף לוי


זאב לנדאו


שבתאי מזרחי


ישראל עדיני


אברהם כץ


ניסים ספיחה


מוני אברמוביץ


ארבין גדיאל


משה הרשקוביץ


אברהם כץ


סהר ברהום


ארבין גדיאל


ניסים ספיחה


משה הרשקוביץ


ישראל עדיני


שמעון פריש


דוד צרפתי


אברהם בלשאי


משה הרשקוביץ


משה קריסטל


ישראל עדיני


אברהם כץ


ארבין גדיאל


אליהו מימרן


חיים בן-יהודה


אפרים רוטנברג


מוני אברמוביץ


בנימין לביא


דרור דודי


יצחק קאושנסקי


אפרים גליס


חיים ברקאי


יצחק ולינסקי


מרדכי גליזינגר


בנימין לביא


יצחק ולינסקי


יצחק ולינסקי


בנימין לביא


יהושע שיינברג


ניסן דוידוב


ניסן דוידוב


מאיר אלון


משה לן


יהושע שיינברג


מרסל רחמיל


שאול מלמד


משה דהרי


ניסן דוידוב


דורון פינקלשטיין


אליהו גנון


צבי שפירא


גיריס חנאוי


אמנון סובלמן


חנוך נמט


מרכוס טנצר


שלום חתוקה


מרכוס טנצר


שלום חתוקה


משולם רודריג


יהודה כהנא


פנחס כהן


מנחם זלמן


עמנואל קונשטוק


משה גולדפליגל


מנחם שמול


דוד ברעוז


זלמן בורשטיין


אליהו בוטבול


אפרים מזון


דוד גרינברג


אליעזר קוסובסקי


יעקב רונן


מנחם שמול


דוד ברעוז


דוד גרינברג


מנחם זלמן


דוד גרינברג


כרים נסראללה


מנדל מושקוביץ


כרים נסראללה


מנדל מושקוביץ


נסים בן-יוסף


מיכאל כפתורי


מנדל מושקוביץ


רבקה גרטל


ישראל רוג


כרים נסראללה


בנימין מלצר


יצחק אייל


דוד כהן


שמואל עוקב


יעקב בן-דור


יוסף אילת


יעקב מיורציק


אברהם שטיינמן


בנימין מורדוף


נעים כהן


מרדכי אפרתי


אבינועם דדשוב


מנחם סידי


שמואל מיכאלי


אבינועם דדשוב


חיים גולני


מרדכי אפרתי


נחמן שמואל


פרץ פדנס


נחום גונן


מרדכי פרידמן


רחל מרגלית


נחום גונן


מרדכי פרידמן


רחל מרגלית


צבי פלוטקין


זכריה מגילה


צבי פלוטקין


יוסף מלינרסקי


עמנואל שפריר


דניאל בנין


חיים אנגל


אלימלך דגן


מנשה לביא


אהרון נהרי


אהרון נהרי


מנשה לביא


חיים אנגל


אלימלך דגן


מנשה לביא


אהרון נהרי


אלימלך דגן