מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
יעקב פניאל


משה לוי


ברוך פסי


גדעון שקל


נתן פקטור


ברוך פסי


גדעון שקל


חיים אדמוני


משה צור


ברוך פסי


חיים אדמוני


גדעון שקל


נתן פקטור


ישראל גוטמן


צבי בן צבי


דוד בריקנשטין


ישראל גוטמן


ראובן קרלינסקי


צבי בן-צבי


ישראל גרוסמן


אבראהים בטניגי


יעקב פדרמן


יעקב גורן


אברהם שטיינבוק


אריק בלומנפלד


ישראל גרוסמן


יעקב מילר


אליהו סבן


ישראל גרוסמן


דניאל שרון


מרקו שצר


אליהו סבן


יעקב פדרמן


שמעון וואנו


מיכאל אהרוני


עזרא סרי


שרגא טננבוים


יהודה פרנק


יהודה פרנק


שרגא טננבוים


שמואל רוזנפלד


אלימלך צריסקי


יצחק מור


מיכאל אמיתי


שמואל מיכליס


יוסף ליכטמן


שמואל רוזנפלד


דוד מעודי


חיים אלקלעי


זאב קפלן


חיים אלקלעי


יוסף פרו


משה הכלר


צבי זלינגר


יחזקאל טמיר


אברהם טורמן


מוסטפא מסארוה


יעקב רוזנברג


עדני כהן


יוסף צימרמן


ישראל גלובציק


יוסף מגידוב


יוסף עאזם


יחזקאל טמיר


יוסף מגידוב


מרסל רחמיל


נסים עוז


אליעזר מירוני


אליעזר מירוני


אהרון נוסבאום


משה קרלנשטיין


אלימלך מיבסקי


סעדיה צברי


סעדיה צברי


צבי מזרחי


אלימלך מיבסקי


משה קרלנשטיין


סעדיה צברי


משה קרלנשטיין


מוסטפא גבאלי


שמחה אלדן


צבי גונץ


שמחה אלדן


אריה סגל


צבי גונץ


אלברט ימין


מוסטפא גבאלי


צבי גונץ


אברהם גזיבץ


לוטפי עודה


אריה סגל


מנשה יחזקאל


רפאל מילצינסקי


יעקב קנדל


שמואל גרין


דוד טוק


יעקב וילנר


משה זילברמן


משה זילברמן


יוסף ברק


מיכאל מנחם


ניסים לזר


משה זילברמן


בצלאל פורמן


יוסף אורון


שמואל אמלריס


חיים ליכטנשטיין


שמואל אמלריס


אברהם שמעוני


וולף וולשטיין


אהרון כץ


מאיר שמאע


מאיר מורנו


גבריאל כהן


מנחם בן-יהודה


משה גוזנסקי


יהודה בן דע


גבריאל כהן


גבריאל כהן


שלמה דויטש


צבי פלוטקין


שלמה דויטש


אברהם מוצני


שלמה דויטש


משה הוניגספלד


דב פיינר


ישראל ארנון


חיים בלווה


שלמה פנחסי


אברהם פיפנו


משה שק


אלחנן בית-הלחמי