מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
אליעזר זורבין


גורג נסראוי


אברהם שרון


צבי ברלך


בן-ציון אמדורסקי


בנימין לוי


יצחק ברצבי


בנימין לוי


אברהם שרון


בנימין לוי


אברהם שרון


ירחמיאל דותן


ירחמיאל דותן


זאב גדול


נביה שאמי


מרדכי אינהורן


אברהם אשרוביץ


מאיר אביאסף


גרשון בית הלחמי


אבינועם קלס


רודולף רוזנפלדר


נתן חיים


אריה שריבר


צבי דונאי


יוסף דבח


אברהם פרי


משה וקס


מרדכי קורנגולד


אריאל גרזון


רבקה שפירא


זאב גרבר


אשר ספיר


סאלח וולי


רבקה שפירא


אריה שריבר


צבי דונאי


רודולף רוזנפלדר


יוסף דבח


רבקה שפירא


קלוד איאש


אשר מיטלמן


יונה שרון


יונה שרון


ראובן ולנסי


דרור נבו


אברהם גולדמן


אליהו סבן


דרור נבו


דני גולדיק


ירחמיאל לינדנר


יקותיאל טננבוים


דרור נבו


שמחה מילר


ערן ברגמן


שלמה קיני


אריה סנוב


גורג גוטמן


חיים פוקס


ראובן ולנסי


רון פסי


יוסף שפי


אברהם לוי


אריה זינגר


אפרים קריוף


כאמל כרכבי


שמואל שבתאי


נסים גרבי


יחיאל קנפהייס


יוסף שפי


דבורה שלף


שמואל שבתאי


יוסף שפי


אפרים קריוף


שמואל שבתאי


שחאדי זבן


שחאדי זבן


נעמי סלוסציבר


יום-טוב מנגד


מרדכי אלבוכר


שחאדי זבן


שמואל רוזנפלד


שמעון המבורג


משה קלמן


שמשון מעברי


שמשון מעברי


מיקלוש רוט


ארתור קרני


יחזקאל ששון


שמשון מעברי


יחזקאל ששון


יצחק בליזון


יונתן לידור


רחל שפולנדר


רחל שפולנדר


יעקב כהן


אילנה חכימי


מרדכי רון


מרדכי רון


יוסף ארצי


יעקב כהן


רחל שפולנדר


שלום בטיטו


סיני ברגרזון


משה יזרעאלי


יעקב כהן


יוסף ארצי


מתתיה מליח


פנחס לוינשטין


מתתיה מליח


אילנה חכימי


חיים כהן


משה אולמן


אילנה חכימי


חיים רון


משה כהן


אברהם חיטכס


סמי פטל


יחזקאל ששון


ישראל רזניצקי


יצחק בליזון


יונתן לידור


יחיאל הנדלסמן


שמעון זידל


אחיקם בביוף


אריה פנצירר


נחום גרצובסקי


יצחק לוי


אחיקם בביוף


שמעון זידל


ישראל לייסט


ישראל לייסט


צבי שמול


נחום גרצובסקי


ישראל לייסט


חיים לחיאני


אחיקם בביוף


שמעון זידל


חיים לחיאני


צבי שמול


ישראל פרידמן


יעקב ביטון


יעקב ביטון


ישראל פרידמן


אלכסנדר פרייזך


ישראל פרידמן


יעקב ביטון


אברהם ליבנה


צבי ון דר הורן


מרדכי הרשקו


אברהם שילוני


מוסטפא גבאלי


יוסף מור


יוסף מור


יוסף מור


עמי אבנור


יחיאל לוי


אהרן פלפל


יצחק ריבויט


דב נאמן


יוסף מזור


קלמן ברמן


חנוך אריאלי


יוסף מזור


אנדרי מאיר סילש


צבי שפירא


אברהם טיברמן


ריזיק סבאג


צבי שפירא


סבאג ריזיק


דוד לסקובסקי


ריזיק סבאג


יוסף מזור


צבי שפירא


דוד לסקובסקי


גבריאל ליסואר


שמואל גולץ


משה ליברמן


גבריאל ליסואר


הלמוט ארמן


גבריאל שפירא


דב וולמן


חיים(הייני) מלר


גבריאל שפירא


גבריאל שפירא


צבי ברק


שושנה דואדי


שושנה דואדי


אריה אברמובסקי


שושנה דואדי


אמנון מקובקי


שמואל קלימר


יעקב בג'רנו


משה דמבובסקי


חיים ברזילי


זאב אלטמן


שבתאי פילוסוף


שמואל קלימר


שבתאי שושן


חיים ברזילי


אורי לוי


שמואל קלימר


חנה לופו


גדליה איילון


חנה לופו


אליהו שיינטוק


גרשון שנבל


נסים לוי


ישראל רטס


עמנואל וינדמן


צבי ויסולי


אליהו שיינטוק


יצחק טננבוים


מאיר אלול


יצחק ברוש-כהן


אלכסנדר גרינברגר


עזרא פולק


יעקב מוסנזון


פנחס גדרון


עזרא פולק


בני קוז'יקרו


בנימין חצרוני


בנימין חצרוני


יצחק שטראוס


יעקב מוסנזון


עזרא פולק