מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
מאיר רוזנר


יעקב סבח


יעקב קסלר


מקס לוין


ישעיה יקיר


דוד רוסו


רוני דוד


יעקב סבח


יעקב סבח


יעקב קסלר


דוד רוסו


מחלוף אייש


זאב גרייפמן


עמראן עוודאללה


מקס בנקר


מחלוף אייש


בן-ציון שמשי


זאב גרייפמן


יצחק ברנוב


חיים אליהו


אליהו קלימן


אבנר לוי


מרדכי שכטר


יצחק כוכבי


יעקב שרון


מנחם וינר


דוד ושלר


אהרון בן שמאי


יעקב באר


מאיר קורט


יוסף בריצנר


שמעון רוחוביץ


יוסף בריצנר


דוד זוהר


דוד זוהר


יצחק כוכבי


דוד זוהר


אריה גורן


אקים שפיגלגלס


מנחם גרבובסקי


יעקב מילשטין


מנחם גרבובסקי


יעקב מילשטין


דב זינגר


אקים שפיגלגלס


דב זינגר


יצחק קליביצקי


דב טילו


דב זינגר


פנחס גדרון


יהודה מזרחי


אברהם דגני


אליעזר והבה


עזריאל שפיר


צבי בר יהודה


פניה גבל


אברהם קרלין


משה קריגר


רפאל גרוסמן


יום-טוב סניור


יוסף נסור


ששון מעוז


יוסף נאמן


אליהו פנחס


אברהם זריהן


רפאל גרוסמן


מרדכי כהן


מאיר אמדורסקי


זוסיה סלע


שמעון רוס


מאיר כהן


מרדכי כהן


מרדכי כהן


מאיר כהן


נביה שאמי


נביה שאמי


יעקב קליינספיס


אלימלך דרמן


אברהם קציר


גדעון גרבלר


חיים אילון


אהרון הכהן


חיים אילון


גדעון גרבלר


אברהם אשכולי


חיים בר אור


אוטו גוולב


אברהם קציר


אהרן הכהן


רפאל אנגל


משה צביטמן


דוד כהן


דוד נגל


משה רפופורט


אליעז ריביר


יואל מצפון


משה צורבל


עובדיה קליינמן


אמנון גרין


אבשלום רוזנבלום


מאיר סובלמן


ישראל סמו


שמואל בליכר


מאיר ליבול


אנטון נחלה


יצחק סוננזון


רפאל אנגל


רפאל אנגל


ישראל סמו


מאיר ליבול


מיכאל גולדשמידט


אשר שמילוביץ


אמנון גרין


אמנון גרין


יצחק יצחק


חגי גולדמן


שמואל בליכר


ישראל סמו


משה לוי


זאב שחראי


משה הררי


ארתור וולך


יוסף שהינו


אהרון גדזברג


יעקב גולדשמידט


אריה גרשון


חיים טויטו


יוסף פינטל


מרדכי חייט


משה הררי


אביב שרירא


חיים טויטו


אביב שרירא


אהרון מליח


ישראל רבינוביץ


שמואל ליאון


שמואל שאול


מאיר אלישע


מחלי עמרם


שלמה לקסר


נתן גומא


ראובן סוקוליץ


ישראל מלישקביץ


משה הררי


חיים צסלר


אהרון מליח


משה יצחקי


יצחק לביא


משה ליטוב


משה קנטור


צבי היסטר


שלמה ברודר


אברהם גרנות


יצחק לביא


אברהם גרנות


משה ליטוב


משה קנטור


זאב שחראי


יצחק לביא


משה ליטוב


משה קנטור


אברהם גרנות


שלמה ברודר


יוסף עטיה


ראובן פרוידנטל


גדעון מקולה


יוסף וייס


יוסף וייס


ראובן פרוידנטל


יוסף עטיה


יוסף עטיה


ראובן פרוידנטל


משה יוסוביץ


אלון אוזן


פלתיאל זינגר


עודד רוזנטל


רמי שרעבי


חיים בלנגה


יהודה לסקר


שמעון דזרצוב


משה בן ארצי


צבי קרן


בנימין ברמן


יצחק בליזון


פלתיאל זינגר


יוסף רזמוביץ


משה יוסוביץ


רמי שרעבי


עודד רוזנטל


זק מוסרי


פלתיאל זינגר


זק מוסרי


יצחק אלפנדרי


עודד רוזנטל


משה יוסוביץ


רמי שרעבי


צבי קרן


יוסף ארצי


צבי קרן


יוסף רזמוביץ


דוד בקשט


אברהם עוזיאל


משה אברמוביץ


שבח וינברג


אברהם ויסברג


אברהם עוזיאל


שבח וינברג


משה אברמוביץ


אברהם עוזיאל


דוד בקשט


דוד בקשט


משה סלע


פארס חורי


יעקב הוניגמן


משה אברמוביץ


שבח וינברג


אשר בר


מחמד אלבחארי


שאול מתוק


אברהם דילון


ראובן שפיץ


אליעזר ריבר


גימלשטיין יצחק


ראובן שפיץ


יצחק גימלשטיין


ראובן שפיץ


שמואל בן דוד לב


אברהם פורת


יהושע וולקוביץ


גואל מימון


ירמיהו קירשנבאום


בנימין טויב


שמואל בן דוד לב


גואל מימון


גואל מימון


ירמיהו קירשנבוים


מוהדי חטאב


אברהם הרשברג


יוסף פנחס


צבי שטרנפלד


דוד ברעוז


יורם ורטהיים


מנחם זלמן


אהליאב טבול


אביגדור לפידות


דוד שמעונוביץ


משה יהושע


דב צוקר


שמואל גוטקין


משה יהושע


יצחק שורקין


דוד שמעונוביץ


משה גרינבלום


אביגדור לפידות


דוד שמעונוביץ


אביגדור לפידות


נחום קב


ישראל שור


חיים ליכטנשטיין


גד גרונדמן


מיכאל מילר


שאול שלוס


חיים ליכטנשטיין


הרברט שטיאסני


גבריאל היימן


שמחה גולדנר


שמחה גולדנר


נחום קב


צבי וויל אורי


שמחה גולדנר


אשר רז


יוסף אלפסי


יוסף אלפסי


נסים אנגל


נסים אנגל


מאיר ברגשטיין


מאיר ברגשטיין


דב אנגלברג


משה סלומון


דב אנגלברג


אריה פורת


יהודה גן אל


ישראל פלקסמן


שלמה שורץ


ישראל פלקסמן


ישראל פלקסמן


שלמה שורץ


יונה פטיאן


אלימלך וולמן


יהושע לוי


שלמה שורץ


מוריס הירש


אזרח ינאי


שאהין סליימה


שלום מזרחי


שמעון דגן


אברהם הנדלמן


שמואל עינב


צבי זמלרוט


זרח נבו


צבי חלב


צבי חלב


שמעון דגן


מרדכי קליין


עבד-לטיף מחאגנה


מיכאל מלר


צבי צוקרמן


צבי בהרב


מרדכי זבלודוביץ


צבי בהרב