מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
אורי דגן


קורט אולמן


משה שפירא


בנימין ברנשטיין


יאן מנדל


זאב בריל


אליעזר הררי


אורי דגן


משה שפירא


יאן מנדל


אורי דגן


משה שפירא


יאן מנדל


שמואל יצחקי


בן-ציון אלתר


אריה קולטון


יעקב מרדכי


דוד גולן


יצחק כץ


יוסף ברקוביץ


משה שפירא


לודביג קרץ


ברוך ארביב


דוד גולן


יעקב בן-שואף


יעקב בן-שואף


ברוך ארביב


יוסף ברקוביץ


דוד גולן


ברוך ארביב


יוסף ברקוביץ


שלמה דינר


ארמנד בן-לולו


יעקב מסר


אריאל גוטהלף


אריאל גוטהלף


קורט פלטר


אליהו רושילוב


ישראל גרוסברג


נתן שוסטר


צבי שריג


יואל פרס


דוד בינשטיין


אלברט יוחנן


רחמים צדקיהו


יעקב כהן


אריאל קרן


אהרון היבש


אלברט יוחנן


דוד בינשטיין


דוד בינשטיין


יעקב כהן


יעקב כהן


יעקב כהן


אברהם נוביק


יוסף בר-עם


שלמה שאול


יחזקאל אשר


צבי מליניק


שמעון קסיל


שלמה שאול


פסח סדקוביץ


משה אהרוני


טוביה קורטל


יוסף דבח


רודולף רוזנפלדר


צבי דונאי


משה אהרוני


אריה שריבר


אריה גוטסדינר


אריה שפי


משה אהרוני


פסח סדקוביץ


עקיבא גת


אשר כהן


מרדכי ישרים


משה ליסקר


אורי אמיר


אריה פרידמן


משה קשי


ישראל גיל


אברהם קלדניצקי


פסח אנגל


שאול באר


אליעזר שניידר


ישראל גיל


יצחק לוי


משה ליסקר


שאול באר


אליעזר שניידר


משה עירוני


משה ליסקר


יצחק פרנקו


שאול באר


אליעזר שניידר


משה עירוני


ישראל גיל


רחמים בן שלמה


רחמים בן שלמה


צביקה אביגדול


עזרא כרמל


יוסף בר


יוסף סבו


ברוך מנדלסון


משה פורת


חיים ספרא


חיים לוי


שמעון נתן


אליקים רבינוביץ


ישראל מילמן


ברוך מנדלסון


ברוך מנדלסון


משה פורת


דב אידלין


אהרון פלדלייט


שלום בן אור


חיים ביאלה


יהושע בורקין


פאואז סליימה


אפרים האס


שלמה גייגר


חיים ביאלה


יהושע בורקין


פאואז סליימה


אלי צור


אהרון הרטוב


יהושע בורקין


אפרים האס


שלמה גייגר


חיים ביאלה


שלמה כהן


אלי מנור


חיים כרמלי


פאואז סליימה


סלמן חמדן


נתן קרמר


יעקב קלטמן


יצחק לוי


אליהו גולדמן


שמואל בנקלר


דוד לרנר


דוד ליבוביץ


עבד אלרח ביק


אהרון גלר


אהרון סולומון


אהרון גלר


מרדכי נחמן


יעקב נון


אהרון גלר


יצחק לוי


אליהו גולדמן


דוד דבאח


סלמן חמדן


יעקב נון


שמריהו אורן


אריה לזניק


גרשון אשלג


אריה לזניק


אלימלך מיבסקי


אריה לזניק


דוד תמרי


שמואל מילשטיין


חזקיה מנדיל


שמריהו אורן


גרשון אשלג


מרדכי אדלמן


מסעד חמדן


יוסף אנושי


יעקב נחמד


נתנאל פרנקל


שמואל וולפינסקי


חיים קופמן


יוסף אנושי


יעקב נחמד


יעקב אוחיון


יעקב נחמד


אברהם יהודה


יוסף אנושי


אברהם יהודה


יעקב אוחיון


משה ברנדס


יוסף רבינוביץ


אליהו רובינשטיין


יוסף רבינוביץ


משה ברנדס


אהרון כהן


מיכה רובין


מרדכי מימוני


אודליה שבתאי


אליהו רובינשטיין


יוסף רבינוביץ


מאיר גורבן


יוסף עצמון


משה ברנדס


בן-ציון שליט


רפאל באטוס


מרדכי יפה


אמיל יחיאל


רפאל כהן


אהרון רוט


רפאל כהן


אבשלום בירגר


מנחם ליאון


משה אברמוביץ


צבי בן ארצי


שכנא דרביאנסקי


מנחם לאון


ליאון אשר


נחמיה זלטין


חיים קורץ


יהושוע פרוידנטל


מרדכי גרין


אלישיב ויס


מרדכי גרין


נחמיה זלטין


מרדכי גרין


נחמיה זלטין


צבי איכילוביץ


צבי איכילוביץ


דניאל ניסימוב


אהרן גוטגלס


יהודה חוטינר


אליהו חסידוב


אמנון בר-און


מיכאל משולם


פרץ ברל


משה רומן


זאב רזיאלי


יעקב ששון


יוסף שפנוב


יעקב ששון


אמנון בר-און


אמנון בר-און


יוסף שפנוב


מיכאל בחוס


בנימין שמואלי


בועז טרחובסקי


דן קליביצקי


אפרים ברהום


בנימין שמואלי


בועז טרחובסקי


מיכאל בחוס


בנימין שמואלי


שלום ששון


אברהם כהן


חיים קוזי


אברהם כספין


בועז טרחובסקי


ראובן אלסברג


יצחק מירובסקי


מרדכי בראון


דוד גץ


אהרון גלעד


אריה הלר


אליהו גוטרמן


ישראל פינקלשטיין


ישראל פינקלשטיין


ישראל פינקלשטיין


דוד גץ


דוד גץ