מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
יגאל כהן


יגאל כהן


עובדיה לוי


יגאל כהן


משה צור


יעקב מזרחי


יפית לוינגר


יעקב מזרחי


יוסף חרוש


יעקב מזרחי


יצחק חולי


רחמים יחזקאל-ניסן


אחיהו חיריק


יואב בושארי


יפית לוינגר


יצחק סנדיק


זאב סלומונוביץ


יוסף ולנטין


חגי הוכמן


יחיאל דויטש


שמחה קלמן


מנחם אוירבך


צבי פישמן


יצחק קריספין


יצחק ברוך


הלל וולוצקי


דוד לוי


זאב ליברנט


יוסף עזאם


נתנאל איזנברג


מנשה מרימס


יהודה בן עמי


צבי קירשנבום


משה רונד


זאב רייזברג


אמנון יער


הינץ לינדהיימר


חנוך ברשי


מרדכי וילקומירסקי


דוד אופיר


יוסף אנגלו


משה סנגרו


אהרון וולנר


משה מינץ


אליעזר זקהיים


ירמיהו לביא


משה מינץ


יעקב זיידמן


משה מינץ


שלמה הראל


צבי רייטר


עמיחי הולצמן


שלמה הראל


צבי רייטר


עמיחי הולצמן


ישראל גדזברג


שלמה הראל


זק שאקי


צבי רייטר


עמיחי הולצמן


יוסף שרון


שלמה שטנאי


שלמה אשכנזי


אליהו לוי


שלמה בוגין


משה ארצי


נחום בנדור


חיים שיכטר


שלמה שטנאי


נתן סלפטר


שלמה אשכנזי


היינריך שיכטר


שלמה בוגין


נחום בנדור


שלמה אשכנזי


שלמה שטנאי


שלמה בוגין


נחום בנדור


יוסף שרון


אליעזר שפרבר


מאיר ירושלמי


צבי אורני


מוני אברמוביץ


אליעזר שפרבר


משה חיימוביץ


צבי אורני


מאיר ירושלמי


משה חיימוביץ


שמעון אורנשטיין


ראובן מרקס


יעקב גוטמכר


מאיר ירושלמי


משה וין


משה ברוכיאל


מייסנר מייסנר


משה לוי


צבי אורני


דוד וורוטיצקי


דניאל האובנשטוק


אברהם לזר


משה חיימוביץ


שמואל גבע


יהודה צגלרויט


יוסף פורמנסקי


אליהו פישרמן


אסף יחימוביץ


מרדכי אנשל


מרדכי אנשל


מאיר רוט


אלכסנדר נאמן


יוסף מלינק


דן קפלן


סימן טוב אביוב


סימן טוב אביוב


טוביה בגרנו


אברהם רואימי


משה לוי


מרדכי גולן


שבתאי ברוך


אברהם רואימי


שבתאי ברוך


מרדכי גולן


הלל גולדברג


יחיאל סטרול


אברהם רואימי


שבתאי ברוך


משה לוי


טוביה שוחט


מיכאל אנטין


מנחם וינברג


מרים אלטיצר


דוד לוינברג


זאב אגמון


יונתן בן-נון


רות דוידוב


משה טרושינסקי


משה לוין


מרים אלטיצר


מרים אלטיצר


יוסף שכטר


זאב בוגין


אליהו כהן


לודביג דויטש


אריה אונגר


אליהו רובינשטיין


משה קרוליצקי


שמואל יבזרוב


צבי ינובר


משה קרוליצקי


ליפא גיטמן


נסים בן-יוסף


חנן פרבר


נחמן עציוני


נחמן עציוני


אפרים שרעבי


אריה קליין


מאיר שחרור


צבי גוטסמן


אפרים שרעבי


אריה קליין


נסים בן-יוסף


משה קרוליצקי


אשר רז


עופר אלוני


מאיר אהרונובסקי


חנניה מגידוב


יצחק גירון


גבריאל ליסואר


חנניה מגידוב


עופר אלוני


מאיר אהרונובסקי


אריה קפלן


אשר רז


סעדיה כהן


חנניה מגידוב


יצחק גירון


יובל גור


וולטר קנדזוריק


אליעזר היינמן


חיים ביבס


שלמה לוי


שווקי עונאללה


בוריס גרבר


יצחק דבורצקי


אליעזר היינמן


אליעזר היינמן


מנדל חביס


אברהם ורסנו


זלמן לינדן


רחל מרגלית


מנדל חביס


מיכאל רובינשטיין


דן אקרמן


מלכיאל אליה


זלמן לינדן


אברהם ורסנו


גבריאל שרעבי


זלמן לינדן


מרדכי פרידמן


דוד יוגב


אמנון בריצנר


זלמן בומגרטן


ישראל מלמד


חיים נדיר


יעקב עטין


גבריאל ג'מאל


מאיר גרוס


דן שרביט


יוסף זינדני


יוסף רפאל


מנחם רוזל


יוסף רפאל


יוסף רפאל