מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
סימון שמש


גדעון כליף


שמעון רפפורט


אברהם גמבורג


דב רייס


מרדכי גולדשטיין


יעקב גרוסמן


סימון שמש


צבי גלזר


מנחם ברזלי


רוני יחזקאל


קורט חיים נוימן


יצחק כהן


אבנר לוי


יצחק נוימן


דוד בן צבי (גרוס)


שמשון רוזנשטוק


פסקו גרינברג


שלום פולק


דוד בלומברג


אברהם מזרחי


זכריה אשכנזי


דוד אלוני


מיכאל רצני


יאיר ניסימוב


צבי לוין


אליעזר פיכמן


דוד אלוני


אליעזר פיכמן


צבי זיגלר


דניאל קורש


אביהו כהן


אשר בנבניסטי


אברהם מרום


יעקב מזרחי


אברהם מרום


יעקב מזרחי


צבי זיגלר


אשר בנבניסטי


מרדכי כהן


מרדכי כהן


דניאל קורש


אביהו כהן


משה קצין


איצ'ה (יצחק) רובינשטיין


ניר(חנוכה) זרו


משה רפאלי


איברהים נאסר


שלמה עפרון


יוסף תבור


אברהם מרום


יעקב מזרחי


מרדכי כהן


דניאל קורש


רמי רוזנמן


אביהו כהן


יצחק לירון


אברהם הראל


רוזה פוטוקר-שטיין


אשר בנבניסטי


אליהו רוביו


רפאל דיין


זרובבל ברזל


נתן איזנברג


אלכסנדר רוגלסקי


מקס קרוכמל


אליעזר בריל


אליעזר צכנובר


לופו גרוסמן


עקיבא סודק


אהרון ינקלביץ


משה גולדשטין


זאב יודוביץ


אהרון ינקלביץ


זרובבל ברזל


זרובבל ברזל


אהרון ינקלביץ


שלמה סופי


צבי דוידוביץ


שלמה סופי


צבי דוידוביץ


דוד דבח


משה קימל


רייך צבי


יעקב גבאי


נפתלי אחיעז


צבי דוידוביץ


נחום טל


משה זאבי


יוסף איזמאילוב


שבתאי בלו


משה בן-צבי


אברהם שי


מאיר אפרתי


לוי צרקסקי


אלכסנדר (סשה) גיני


שמעון הרץ


גדעון דרנוב


מאיר פיליבה


עוזר ששון


משה בקשי


חיים ינובסקי


משה בן-צבי


בנימין ארנון


חיים ינובסקי


אמנון פרג


אליהו ריכטר


פנחס רוטנברג


פנחס רוטנברג


צבי גונדה


אמנון קסטל


מנחם אוירבוך


יוסף סגל


פנחס רוטנברג


צבי גונדה


יוסף שילר


אברהם מליח


אליהו דקל


אריה גלבוע


צבי רוטבליט


זאב קופמן


יוסף שילר


שרה ציאורריו


שרה ציאורריו


יוסף שילר


ישעיה רוזנבלום


יוסף נמיר


ישעיה רוזנבלום


אמנון גוטקין


יוסף נמיר


משה איזיקוביץ


דוד גובר


פטר לוין


אריה ליזרוביץ


חיים כץ


פנחס וינוקור


שלמה שפק


בן-עמי רימון


בצלאל-חי מימון


אברהם ציסמריו


יגאל רביד


נח לוי


פנחס קריינר


אברהם פרדקין


שמעון רוחוביץ


ישעיהו קנטור


דוד וולפנזון


אריה וידר


צבי ויינדאורן


פתחיהו ארמן


מיטל קלימנטינובסקי


יצחק לינששטיין


רחל טלי שכטר


פנחס קריינר


אדיר פיינסוד


שלמה שאול


מאיר ליבול


אדיר פיינסוד


חיים לוי


אמנון וילנציק


יהודה רוזנסקי


צבי ארליך


יעקב בכור


מנחם שנצר


אליעזר בייר


יצחק פרנקל


מיכה כצמן


עקיבא הנדל


שלמה פלוטקין


מרדכי ראם


חיים פרומרמן


מאיר גינסבורג


יעקב מלינק


יוסף וייס


יעקב סטורובסקי


אדיר פיינסוד


מאיר גינצבורג


ברוך הנדל


ישראל גלר


יהודה פסקין


חנן ה טסה


אבא מלמן


נתן גולדמן


מרדכי וקסלר


זכריה אלון


אביגדור אפרת


יצחק גרינבלום


יצחק פרנקו


יצחק פרנקו


נתן גולדמן


איאד סלימאן


חנן ה טסה


מרדכי פלד


לוי פוגל


נתן גולדמן


יששכר שפיגל


זכריה אלון


חנן ה טסה


יצחק הדר


אליהו שינברג


מיכאל פרומוביץ


שמואל בליכר


ציונה ספיבק


מיכאל פרומוביץ


חיים פרידמן


אליהו שינברג


מיכאל ארליך


יעקב הרשקוביץ


יחזקאל הנדלמן


גרשון אייזן


מרדכי שולמן


עבד רסלן


יצחק שושני


יצחק הדר


לוי קליינר


אליהו שינברג


יוסף רותם


יוסף הלפרין


משה שרצקי


אברהם גרינברג


ארנסט שוסטר


מתיה גפן


משה גוטר


מרדכי וקסלק


ארנסט שוסטר


משה גוטר


ארנסט שוסטר


רפאל רוזנברג


גרשון דובובסקי


שלמה רבינא


סהר ברהום


אורי איצקוביץ


דן טישלר


שחר שריג


שבתאי מזרחי


רפאל רוזנברג


שמואל אורלוביץ


סהר ברהום


אליהו גינסבורג


גרשון דובובסקי


שלמה דיקמן


משה קונפורטי


עקיבא כוכבי


שמעון דומשביצקי


חיים מנצר


צבי כהן


אורי איצקוביץ


דן טישלר


שמשון קופרמן


שלמה רבינא


ברוך אייגר


גדעון נויהאוס


ישראל ברנע


דן טישלר


שלום כהן


גרשון דובובסקי


מאיר ויסמן


זיסקינד פומרנץ


אברהם טיגרמן


אסעד דראושה


אורי איצקוביץ


אברהם עמיר


חיים אפלבוים


ראובן בנגל


אהרון גייגו


מוני קריו


מרדכי פריבה


רפאל מילצנסקי


רפאל צמח


שמעון שמש


יעקב קורדי


דניאל גרינברג


אליהו אראל


איסר כצנלסון


מנחם פרידמן


אברהם ויסברג


יהודה מזור


עמרם קורצוויל


לוי אבגין


יעקב קורדי


יצחק חדאיה


שמעון מנטל


מרדכי פריבה


אברהם ויסברג


מרדכי פריבה


יצחק גילינסקי


יעקב קורדי


צבי פסטר


משה סלע


עזריאל גולן


יהושע שיינברג


עזריאל גולן


צבי פסטר


משה סלע


זלמן לבב


שלמה צרשניה


חיים ביבר


ראובן אגטשטין


אברהם זיו


אברהם דגן


דוד הנדל


פישל ויסוצקי


שלמה איצקוביץ


משה סלע


יונתן הופמן


יצחק כץ


אבשלום שפילר


יעקב שטיינר


יעקב שטיינר


אבשלום שפילר


ישראל גלזר


יעקב שטיינר


אבשלום שפילר


שמואל סברדלוב


חיים קמחי


עזריאל שניידר


עזריאל שניידר


מרדכי גולן


סעיד עיסא


יוסף קוסה


חיים רחמן


אהרון גולדמן


אלפונס קנצואורק


מרדכי מגט


מרדכי רוטנברג


תנחום קפלן


ליאון ריינר


אליהו קטנוב


עזריאל שניידר


שלמה כהן


משולם רודריג


יחיאל פרידמן


עקיבא בילוסטוצקי


חיים קופמן


שמואל מורוביץ


שמואל גולדשטיין


שמשון פקין


אליהו פיליפסון


יעקב שואבי


יצחק רומנו


צבי שנהב


אריה וינשטוק


מרים ויזגן


יחיאל פרידמן


צבי לוף


משולם רודריג


יחיאל פרידמן


חיים קופמן


צבי לוף


יהושע קרן צבי


שמשון מירמלשטיין


יואל זהבי


צבי שטרנפלד


סלומון אזולאי


רחמים דוד


רחמים דוד


אברהם בסרי


יואל זהבי


יעקב גינזבורסקי


אברהם בסרי


אברהם בסרי


ליב סקופ


צבי שטרנפלד


מנחם ויצמן


סלומון אזולאי


ישעיה שמחוני


רחמים דוד


זיסל שנל


אריה סקופ


חיים אבישר


נתנאל דורי


ישראל טרכטנברויט


אליהו פוגל


אליהו קלישוב


אריה שוחט


צבי מלינק


שלמה בטקין


זאב דרוקמן


אברהם איזמאילוב


אפרים שושני


נתנאל דורי


יוסף פלצי


יצחק לוטרשטיין


יצחק רוזנברג


יוסף פלצי


אליהו אלקלעי


יצחק לוטרשטיין


נסים לומברזו


משולם בלומנטל


עקיבא פורמן


נסים לומברוזו


יוסף אוסטשגא


יצחק מלישקביץ


אברהם קרלין


דניאל כהן


נפתלי פלאי


פנחס מנדלר


יחזקאל דכינגר


אלימלך וולובלסקי


צבי פרידמן


יוסף מיוחס


אברהם אביאב


זאב קופרמן


הנדל עקיבא


יעקב ברנשטין


אפרים קוסמן


אהרון ממן


יצחק קמינר


שבתאי אבואב


אריה פלץ


פנחס מנדלר


אבינועם דדשוב


פנחס מנדלר


צבי מרום


יצחק דבורצקי


שלמה שרון


אברהם שיינברגר


אברהם שיינברגר


צבי מרום


שלמה שרון


דב אנגלברג


דוד אוסקטו


נעם ויינשטין


שלמה וייסבך


חיים צוקרבקר


משה גלבוע


אברהם רביב


בנימין עפרוני


צבי גילת


אברהם שיינברגר


ברוך ויין


יצחק דבורצקי


משה אידלשטיין


יעקב שמש


ישראל גרוסברד


משה אריאל


דוד יוסיפון


מרדכי בביוף


מאיר לופוביץ


רוזן מרקוביץ


אריה אורן


דוד ברקוביץ


נחמן שטיינמן


שמעון קדוש


אליהו שרפי


מאיר לופוביץ


מאיר לופוביץ