מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
בנימין דמתי


יגאל מלין


משה רוט


חיים אנשל


מרדכי ברנשטין


חיים בן-יעקב


יצחק ירדני


אסעד גרייב


יוסף צור


חיים אנשל


מרדכי ברנשטין


יעקב רט


בנימין דמתי


חיים אנשל


מרדכי ברנשטין


יצחק ירדני


שלמה אקרמן


דוד אדלמן


שלמה אקרמן


עמרם רבר


אברהם פלונסקי


אריה ליברכט


דוד הרשקוביץ


נדים גמאל


פנחס נהור


אברהם שקולניק


נתן קליביצקי


מוחמד דיאב


אליהו רונד


חיים מררו


משה פרדו


חיים מררו


חיים מררו


פנחס נהור


יחיאל הרץ


משה פרדו


משה פרדו


אריה גולדשמידט


יעקב לאופר


צבי סונין


יעקב לאופר


מאיר בריצנר


צבי סונין


דוד יצחקוב


שמעון פישליבר


גרשון גלעד


צבי סונין


רחמים אגמון


אריה גולדשמידט


ארמנד בן-לולו


יעקב מסר


שמואל כלב


יהודה ארזי


יעקב קונפורטי


שמואל כלב


ארמנד בן-לולו


יעקב בן-שואף


יעקב מסר


שמואל כלב


יעקב מרגלית


אמנון קרדי


צבי פלטניק


יעקב מרגלית


יוסף ברנשטיין


יוסף ברנשטיין


אמנון קרדי


אליעזר מזרחי


אברהם ליכטמן


יוסף ברנשטיין


אליעזר רוטנברג


אליהו מאיר


שלום שרעבי


אמנון קרדי


יוסף שמיר


אריה שולץ


אליעזר רוטנברג


פנחס רוזנברג


שלמה ישראלי


עובדיה לוי


אברהם מלכי


דב דרורי


יצחק פינקלשטיין


עמרם אלקריף


אברהם מלכי


אברהם מלכי


עובדיה לוי


אבשלום הדר


פנחס קריינר


אליעזר נויוביץ


סולומן נוריק


יוסף גסנר


יוסף קליין


צבי פוירשטיין


יחזקאל מועלם


ישורון חומסקי


ישראל רוכברגר


נחום בן אליהו


יחזקאל שועלי


מרדכי וולר


יחזקאל שועלי


יחזקאל שועלי


מרדכי פולק


יעקב שטרן


משה שפי


משה ריבק


מרדכי פולק


נח מרימס


נח מרימס


מנחם אוירבך


דוד אליה


אברהם אייבשיץ


משה ריבק


ישראל גוטמן


אליהו מזרחי


איטה אדלר


גדעון דבדבני


ראובן פלק


פרנץ לוי


אברהם נדל


משה ריבק


מרדכי פולק


שמואל דוידובסקי


מיכאל אביר


אברהם גליקמן


יצחק גורודיצקי


יעקב קמחי


יוסף קרשטיין


נביה נסייר


דוד מטרסו


נביה נסייר


אליעזר צוקר


יעקב אסתרזון


עובדיה נתן


עובדיה נתן


חיים פרידמן


נביה נסייר


אורי נוימן


צבי פרוידנטל


הרמן פרוידנטל


ישראל גליקמן


הרמן ויס


נתן סלפטר


נפתלי אוגלבו


יגאל וולמן


משה גוטר


נתן סלפטר


יצחק שפק


יעקב עמר


שלמה דיקמן


שמואל אורלוביץ


יצחק שפק


צבי רון


יעקב עמר


שמאי רוזנברג


גוטמן בן ציון


דוד אלוני


שלמה בכר


אמנון בן-שחר


יצחק שפק


יעקב עמר


אופירה איתן


משה רובינשטיין


אליהו אבן-צור


יוסף כהן


שמואל אורלוביץ


ראובן גוטליב


ברוך טרייסטר


שלמה דיקמן


מרדכי לבב


זאב סטופל


שלמה מזרחי


סולימאן מועדי


משה אליאל


שמואל פינסקר


מרדכי רייפמן


עבד חורי


חיים לוי


אליהו גולדמן


יהושע גלנטר


אליעזר מירוני


יהושע גלנטר


דוד דבאח


דוד ביטון


סלמן חמדן


אהרון סולומון


דוד ביטון


הלל ופנירסקי


אהרון סולומון


יוסף מאהלי


דוד ביטון


אריה רביץ


חיים קורן


גדעון לנדא


חיים פרל


יהושע גלנטר


נחום גרצובסקי


שמחה גולדמן


יצחק יחיני


שמחה גולדמן


יחזקאל ליסובסקי


משה אסט


עמנואל אורן


חיים בצלאל


חיים בצלאל


יעקב טראובה


חנוך אל חי


נחמיה גודלביץ


נחמיה גודלביץ


נחמיה גודלביץ


יוסף הלל


יעקב ברהום


דוד צדר


חסיין אבו עיאדה


משה שרגאי


אברהם דנחי


אברהם עטיה


דוד מדהלה


יהודה חנון


נתן בן נון


משה זהר


אלכסנדר חרב


אברהם אבני


שלמה הכלר


זידמן שנבל


בן-עמי אלקין


דוד מדהלה


שלמה הכלר


שלמה הכלר


דוד מדהלה


אברהם אמיר


אשר מדהלה


אשר מדהלה


אשר מדהלה


חנוך אריאלי


בנימין פיין


חנוך אריאלי


משה גנדלר


שלמה קונרה


שלום וקסמן


לוי ברוך


יעקב קדמי


חסן אבודייה


יוסף שטיבל


אברהם כהן


יגאל זקן


יגאל זקן


בנימין מורדוף


יזרעאל פולק


אברהם כהן


בנימין מורדוף


יגאל זקן


יזרעאל פולק


יצחק גירון


אברהם כהן


דוד לנדנברג


שמואל פרלמן


קטרינה ביגון


שמואל פרלמן


קטרינה ביגון


שלום טוביה


יעקב ברק


שמואל פרלמן


אמציה ביאלה


יואב משקל


יצחק יצחקוב


שלום פרסי


משה רייס


ולטר בריקנר


אברהם מזון


יחיאל כרמי


משה רייס


אמציה ביאלה


אמציה ביאלה


חיים ברזילי


צבי חלב


חיים שגדרי


חיים שגדרי


יצחק הררי


חיים שגדרי


בנימין ינקוביץ


יוסף זינדני


רפיק סאלם


לייב קורץ


לאון רודיג


אליעזר שקולניק


יוסף זינדני