מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
ראובן פלק


משה ורשבסקי


יגאל בן-עמי


מתתיה גולדמן


יגאל בן-עמי


עובדיה צופי


עובדיה צופי


ראובן פלק


יגאל בן-עמי


ישראל גרודסקי


שלמה רביבו


ישראל גרודסקי


יצחק בוזי


עוזי גרסטן


יצחק בוזי


עוזי גרסטן


ציון מזרחי


ראובן בראון


חיים פסטרנק


יצחק בוזי


עוזי גרסטן


מתתיה פרס


בן-ציון דניאל


ישראל גרודסקי


יוסף כהן


עמיקם עצמון


יהודה לוזון


אברהם פלדמן


בן ציון יונה


בנו שכטר


ראומה גז


נתנאל זיתוני


משה להב


יוסף כהן


נתנאל זיתוני


אברהים שאהין


שמואל צדר


ישעיה זיס


ישעיה זיס


עמיקם עצמון


בנו שכטר


ישעיה זיס


אריה עמילוב


זאב שהם


זיגמונד טיגר


נתנאל זיתוני


דניאל דניאלי


שלמה מוסרי


יהושע גורודיסקי


אברהם גלזמן


משה ניצן


בנימין קדמי


אהרון חדד


אליעזר ליכטנשטיין


אריה זליגמן


מתתיהו אביבי


מאיר גולדמן


יוסף מעוז


אליעזר ליכטנשטיין


אליעזר ליכטנשטיין


יעקב אולקניצקי


שושנה צדר


ישעיה וטנשטיין


שלמה חסידוב


יעקב אולקניצקי


אשר פיכמן


אשר פיכמן


שלמה חסידוב


אשר פיכמן


ישעיה וטנשטיין


יעקב אולקניצקי


עמי אלרהנד


מאיר הורוביץ


אריה בילסקי


ישראל שפירא


אליהו חכמון


יונה יניב


שלמה בן-שמואל


בנימין שביט


חיים קולטון


אריה גולדנברג


יעקב מרקוס


מרדכי ינוביץ


ברוך רשף


מרדכי ינוביץ


ברוך רשף


אריה גולדנברג


מוחמד עלי-קאסם


אריה גולדנברג


בנימין שביט


ברוך רשף


מרדכי ינוביץ


יעקב מרקוס


חיים קולטון


אריה גולדנברג


בנימין שביט


יונה יניב


צבי ברנשטיין


ראובן זנבל


יצחק עמירן


נחום דוביצקי


מוריץ שניאור


נפתלי ברנע


משה סדלובסקי


יצחק לוין


ישראל גורן


משה דוידזון


נפתלי ברנע


יוסף בריצנר


נפתלי ברנע


יצחק פסי


יעקב פולק


יעקב פולק


יעקב פולק


פנחס ארונוביץ


יצחק פסי


דאוד אבו-דיאב


אלי מרזל


משה קריקון


שלמה אוחיון


זאב ויסרברג


ישעיה בן אמוץ


משה חזן


חזן משה


משה דויטש


יוסף הרשקוביץ


זוסמן סולץ


אלברט אבקסיס


זוסמן סולץ


משה דויטש


אלברט אבקסיס


ישראל נוביק


משה שטרן


יאן קמנסקי


ישראל לוי


שבתאי ששתיאל


רחל לובל


יאן קמנסקי


רחל לובל


מנשה גרינבלום


ישראל נוביק


רות בוני


מנשה גרינבלום


יהונתן פרנקל


חיים ענבי


יוסף בן-אהרון


מנשה גרינבלום


נסים סעדה


שמואל גוטליב


ישראל מולד


בן צבי סולומון


דב לזרסון


ישראל רוכברגר


דוד בריקנשטין


צבי קירשנבוים


אהרון פדות


שלמה שמש


עמנואל וינדמן


יוסף ביטון


פווזי אלסויטי


דוד ליאור


עזרא שקדי


צבי פוירשטיין


צבי ביכלר


יעקב סונין


יהושע אברהם


עזרא שקדי


משה שאקי


אליעזר קוך


אליהו שיינטוק


צבי קירשנבוים


עמנואל וינדמן


יצחק קמחגי


יעקב דפני


משה מדהלה


יעקב סקורניק


יצחק קמחגי


צבי קירשנבוים


ישראל רוכברגר


דוד בריקנשטין


אליעזר קוך


עזרא שקדי


נתן שינברג


יוסף יונס


יגאל שמעוני


נתן שינברג


יעקב מגידוב


יגאל שמעוני


יגאל שמעוני


נתן שינברג


נסים בוטון


יהושע קריגר


יצחק קריגר


סידה בן מנחם


אברהם ממנוב


דב כהן


יהושע יצחקי


גדעון פילגוט


יוסף עזרא


גדעון פילגוט


יעקב יעקבי


סידה בן-מנחם


עמליה פפאו


מריה וילציק


אפרים קריוף


אברהם ממנוב


יצחק הדר


יעקב פונדק


יהודה שמיר


אבינועם צולעי


אברהם ממנוב


יעקב פונדק


גדעון פילגוט


דוד מעודי


אבישי דודזון


נחום גאזל


דב פרידמן


ברנרד פינקלס


יחזקאל פדנס


יואב דורני


אבישי דודזון


משה קונשטוק


יצחק לוי


אמנון שחף


משה שני


משה שני


דב פרידמן


אמנון שחף


ברנרד פינקלס


צבי הרמן


מרדכי מתוק


יוסף שרון


נחום גאזל


משה פורת


בוריס שלזינגר


דוד מעודי


בנימין גולן


שושנה כהן


נחום גאזל


אריה בן יעקב


ישעיה הוניגמן


זכריה צידקילוב


יוסף זמירי


שלמה שלמה


צבי פולק


יוסף השאש


יוסף רוזנבלום


אברהם הרמן


בן-ציון מויסה


נסים קוזר


חיים קאופמן


חיים סלצקי


זכריה צידקילוב


חיים סלצקי


זכריה צידקילוב


מאיר אופיר


אליהו אהרון


עמרם קורצוויל


רחמים ידיד


ישעיה בינדר


רחמים ידיד


ישעיה בינדר


פנחס לוינשטין


זק מוסרי


פנחס לוינשטין


זאב וולמן


דוד גרינבלט


אברהם וינקור


חיים גרנות


עמרם קורצוויל


מרדכי נחמן


אבנר ירימי


הרי אופנהיים


מאיר פרידמן


עמירם כהן


מאיר פרידמן


אבנר ירימי


מאיר פרידמן


מרדכי נחמן


אבנר ירימי


יורם סילברמן


יצחק קמר


אריה קרן


אברהם פילגוט


אברהם קמינר


מנשה עברו


גרשון גולומב


בדרי שולם


יעקב טראובה


בןציון קרני


זאב בורוביק


יהושע קסטנר


שמחה פייגנבוים


יהודה לינדרמן


דוד דבוש


דני גולדיק


מיכאל מודעי


גבריאל שטיין


חיים בצלאל


שמחה פייגנבוים


יאיר ענברי


דני גולדיק


יאיר ענברי


יעקב טראובה


שמחה פייגנבוים


דורה אברהם


דוד פלדמויז


משה רזניק


משה לוין


דורה אברהם


משה רזניק


דוד פלדמויז


דוד פלדמויז


משה רזניק


קופל גינזבורסקי


ברוך לוין


משה לוין


אריה אליהו


יונה גולני


חיים ברודן


מיכה רובין


מאיר זסלר


יוחנן בן-יהודה


יעקב רונן


אריה ורט


רחמים כהן


יצחק אברהם


מאיר זסלר


יצחק אברהם


מנחם שמול


יהודה לוי


יצחק אברהם


יעקב רונן


מאיר זסלר


פואד גמאל


אליהו יפה


משה סלע


פואד גמאל


יצחק גנון


פואד גמאל


אליהו יפה


אביגדור כוכבי


יורם אשכנזי


אברהם מכתאר


אליהו יפה


חיים וינוגרד


אבא-חי צבי


שלמה כהן


משה לוריה


יוסף גלוזמן


משה לוריא


שמואל ורון


שמואל ורון


יוסף גלוזמן


יוסף גלוזמן


אבשלום דברה


חיים טור כספא


חיים טור כספא


גדעון גלזמן


גדעון גלזמן


אברהם אטיאס


יצחק חי


אברהם גלעדי


אילן הלוי


דוד בכר


נחום גונן