מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
דוד הייטנר


משה ליברמן


אלעזר שומר


יצחק נויפלד


מקס בנקר


דוד אלאלוף


זאב גרייפמן


מחלוף אייש


מקס בנקר


יוסף נגושבר


אברהם מורוביץ


אלברט גולדנברג


זאב רוזנמן


מנחם אוראל


יצחק עמירן


שמעון רלר


מאיר גרינברג


אברהם מורוביץ


יצחק עמירן


יעקב פיש


הנס ונדסבורגר


יעקב פז


אריה גבעוני


יוסף נגושבר


אברהם מורוביץ


אלברט גולדנברג


זאב רוזנמן


אבינועם נדב


יעקב שלוש


דניאל בראב


אבינועם נדב


אבינועם נדב


יהודה דפני


עוזי קלינגר


עקיבא הררי


עוזי קלינגר


שאול בן-משה


שלמה כץ


פאול יעקבוס


יאיר פולני


מאיר סלוצקי


עקיבא הררי


אריה אנגלמן


שלמה קמפינסקי


גיורא גרוס


אלברט אלבז


מרדכי זלצמן


רמון שי


שמעון לוי


פאול יעקבס


גיורא גרוס


אליאס סעאדה


גיורא גרוס


דן יגאל


משה קריגר


זאב אלקן


עזרא מתוק


יפית לוינגר


דן יגאל


זאב אלקן


אברהם לב


הנס וונדסבורגר


זאב אלקן


דוד בקס


סעדיה לוי אבשלום


זאב חבוינובסקי


אליהו פולק


משה קריגר


שלמה פוזיילוב


דוד מיראש


אשר ספיר


מנחם ריקלין


שלמה בכר


משה נזרי


געפר חואס


חיים דביר


יוסף צפריר


צבי הולנדר


עזי לויט


סאלח וולי


פאדללה סבאג


מנחם ריקלין


שלמה בכר


צבי הולנדר


פאדללה סבאג


אשר ספיר


אייזיק ליפשיץ


צבי הולנדר


סאלח וולי


פאדללה סבאג


מנחם ריקלין


שלמה בכר