מודעות אבל                                                       
ואלה חברינו שמועד אזכרתם חל בימים האלו
משה לוזינסקי


ראובן קוורט


בנימין כרמי


חיים איזנברג


בנימין כחולי


יעקב ארם


יעקב תור


בנו שכטר


יורם קרן


עמיקם עצמון


משה לוזינסקי


בנימין כחולי


משה לוזינסקי


ראובן קוורט


בנימין כחולי


אריה לולינסקי


שמואל ראובן


שלמה אלימלך


שמואל ראובן


אריה לולינסקי


אריה לולינסקי


משה גרטל


דניאל דה לוי


אליעזר טוקר


אשר סוזין


יצחק בנבניסטי


זאב שטרן


דוד גולדברג


משה ברוקמן


בנימין לוי


זק נטף


משה ברוקמן


בנימין לוי


משה ברוקמן


בנימין לוי


עוזי אביאסף


דוד אלאלוף


מיכאל קלי


יונה יניב


יעקב קסלר


מיכאל קלי


דוד ברש


מיכאל קלי


דוד אלאלוף


רמי דלאל


ישראל ברנקפלד


ראובן ברקן


יעקב בן שמעון


יהודה ליס


יהודה ברקן


דב רוזנפלד


רמי דלאל


דב רוזנפלד


דב רוזנפלד


רמי דלאל


מנחם שירזי


יהודה פחימה


יוסף שינדל


יהודה פחימה


מרדכי מוסקוביץ


בן ציון סטולר


פנחס אפטרגוד


שמשון קורקין


נתן ויצמן


אילן תמר


עקיבא הררי


אליעזר רוטנברג


יצחק חסידוף


יצחק חסידוף


חיים לובנוב


מרדכי קרן


יהודה בק


יצחק חסידוף


שקורי עבודי


יוסף שקולניק


משה שכר עם


מאיר אנג'ל


יוסף שקולניק


אברהם יהלומי


מאיר אנג'ל


יוסף שקולניק


אברהם יהלומי


חיים עציון


אברהם קציר


חיים לוי


חיים עציון


ישראל פרסמן


דוד מנסור


חיים עציון


חיים לוי


יוסף גורביץ


יחזקאל ברזני


משה אזולאי


צברי גאזל


נפתלי הופריכטר


ישראל נוימן


יהודה בן שלום


ישראל נוימן


ניסן ניסנבוים


ישראל נוימן


שמריהו אורן


יעקב עמרני


עובדיה נתן


שלום לבנון


אליהו לידור


משה מליח


משה מליח


שלום לבנון


אליהו לידור


יעקב מילר


יעקב עמרני


משה אלכסנדר


מרדכי גלעדי


אהרון מליח


ברוך קרבס


מנדל שקלנובסקי


מרדכי בר אור


גרשון כהן


יצחק שפק


שלום לבנון


יעקב מילר


יעקב עמרני


משה אמסטר


בנימין מזרחי


בנימין קצין


נתן אנגלקוביץ


שמעון ויסל


שמואל קנוניץ


שאול קושניר


בנימין הורוביץ


יחזקאל רוזנבלט


שמעון ויסל


שאול קושניר


בנימין מזרחי


בנימין מזרחי


שמעון ויסל


אבי רומנו


אבי רומנו


נעמי סלוסציבר


יצחק לוי


עמוס בן דוד


יצחק עשת


יצחק לוי


דניאל לנדסמן


נעמי סלוסציבר


יהודה טביב


אבי רומנו


מאיר בן-דוד


יהודה לבנברג


גד כהן


אבנר לוין


משה לוי


אברהם אברהם


משה כרסנטי


זאב אונה


ראובן פרנק


שמואל יסלזון


קלרה אלטבאוער


סוניה זונטג


שלמה רבינא


יוסף וייס


יונתן לידור


דוד זבולון


יוסף הנדלסמן


יוסף הנדלסמן


דוד זבולון


הלה עזרא


אליהו פונט


יוסף הנדלסמן


גדליה הכט


דוד זבולון


אברהם טרנרי


רפאל ביטון


יואל פלדמן


מאיר ששון


אברהם זליג


יואב אליהו


יואב אליהו


מאיר ששון


מאיר ששון


יואב אליהו


יעקב יציב


אליהו עמישב


ישראל פופקו


משה לוי


יצחק הוכברג


אהרון מרגלית


יעקב יציב


בנימין חביבי


יעקב יציב


יצחק שוסטר


ארנולד מרגלית


דוד קוראקין


יעקב אוחיון


סולומון מסר


ישראל שליט


יהושע סיוה


שמואל גוטרמן


יוסף שכטר


נסים טרבלוס


ישעיהו פרידמן


בנימין פיין


דוד וולף


יהושע אסנין


דוד מדהלה


יעקב ברקת


נסים טרבלוס


שלמה חליפה


ישעיהו פרידמן


אליעזר רבינוביץ


מנדל קנטרוביץ


בנימין פיין


משה פוקס


אברהם סרי


הנס קלקשטיין


נסים אנגל


יצחק לוטרשטיין


זלמן גינזבורג


זלמן גינזבורג


שמואל בן-זאב


יעקב פרדקין


אברהם וינברג


זלמן גינזבורג


צבי איכילוביץ


יחזקאל גרוספלד


ירחמיאל גלמן


משה תעיזי


יגאל לוי


שלמה סנילביץ


משה תעיזי


משה תעיזי


אמנון עובד


דוד מורדו


אמנון עובד


משה בן-משה


ויקטור כהן


מאיר עובדיה


ראובן ברקן


שמואל גרש


פליקס שלום


יהודה פינרמן


חיים טוביס


נתן נוימן


אלימלך פליטי


מיכאל זהבי


שמעון יעקב


רפאל כרסנטי


זאב שור


נתן נוימן


שמעון יעקובי